Nishfu Sya'ban

Hari ini bertepatan dengan hari nishfu sya'ban bertepatan pada tanggal 15 sya'ban.
Dan berikut yang saya kutip dari http://blog.its.ac.id/syafii/2009/07/31/amalan-malam-nishfu-syaban/

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Disunnahkan untuk memperbanyak shalat malam di malam Nisfu Sya’ban dan berpuasa keesokannya, sebagaimana Hadits Rasul saw :

“Bila sudah masuk Malam Nisfu Syaban maka bangunlah dimalamnya (perbanyak shalat malam dan dzikir) dan berpuasalah disiang harinya, sungguh Allah turun ke langit yg terendah berhadapan dg bumi saat terbenamnya matahari di hari itu (turun ke langit yg terdekat dg bumi = mendekatkan Rahmat Nya kepada hamba Nya), dan berkata: adakah yg beristighfar kuampuni dosanya, adakah yg ditimpa musibah (yg berdoa) hingga kuangkat musibahnya, adakah yg meminta rizki akan kulimpahi rizki, adakah..dan adakah.. (Rasul saw menjelaskan banyak kemuliaan malam itu dari Allah swt menjawab doa doa kita)”.
sumber :

- Tafsir Imam Qurtubi Juz 16 hal 127.
- Sunan Ibn Maajah hadits no. 1388

Walaupun ada pendapat bahwa riwayat ini tdk shahih, namun baik pula kita banyak bermunajat di malam ini karena Pengampunan Allah tercurah di malam ini, sebagaimana riwayat shahih dibawah ini.

dan Rasul saw bersabda bahwa

“malam Nisfu Sya’ban Allah mengampuni semua hamba Nya kecuali Musyrik dan orang yg suka iri dan dengki/pemfitnah.”

(Shahih Ibn Hibban hadits no.5667), (Mawarid Dhamaan hadits No.1980) (Sunan Tirmidzi hadits no.739)

Sumber http://majelisrasulullah.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=4&func=showcat&catid=8〈=id

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dan berikut cara berdoa Nishfu Sya'ban:

Membaca doa Nishfu Sya'ban setelah sholat sunat dua rakaat, yang dikerjakan setelah sholat Maghrib. Pada rakaat pertama sesudah Al-Faatihah membaca surat Al-Kaafiruun, sedang pada rakaat kedua sesudah membaca Al-Faatihah membaca surat Al-Ikhlaash. Setelah sholat selesai dianjurkan membaca surat Yaasiin sebanyak tiga kali, dengan niat sebagai berikut.

Pada bacaan yang pertama diniatkan untuk memohon usia panjang yang semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah swt.

Pada nbacaan surat Yaasiin yang kedua diniatkan memohon rezeki yang banyak lagi halal untuk bekal ibadah kepada Allah swt.

Pada bacaan Yaasiin yang ketiga diniatkan memohon keteguhan iman.

Seusai itu membaca doa yang artinya sebagai berikut:

Ya Allah, wahai Yang memiliki anugerah dan tiada yang memberi anugerah kepada-Mu, wahai yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, wahai yang mempunyai kekuasaan dan yang memberikan nikmat, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, tempat bernaung bagi orang-orang yang mengungsi, tempat berlindung bagi orang-orang yang memohon perlindungan dan tempat yang aman bagi orang-orang yang ketakutan.

Ya Allah, jika Engkau telah menetapkan diriku di dalam Ummul Kitab (Lauh Mahfuzh) yang berada disisi-Mu sebagai orang yang celaka, terhalang, terusir atau disempitkan rezekinya sudilah kiranya Engkau menghapuskan.

Ya Allah, berkat karunia-Mu apa yang ada di dalam Ummul Kitab yaitu perihal diriku sebagai orang yang celaka, terhalang, terusir, dan sempit rezeki. Dan sudilah kiranya Engkau menetapkan di dalam Ummul KItab yang ada di sisi-Mu agar aku menjadi orang yang berbahagia, mendapat rezeki yang banyaklagi beroleh kesuksesan dalam segala kebaikan. Karena sesungguhnya Engkau telah berfirman di dalam Kitab-Mu dan firman-Mu adalah benar belaka yang diturunkan melalui lisan Nabi yang Engkau utus, "Allah menghapuskan apan yang Dia kehendaki dan menetapkan-nya, dan di sisi-Nya ada Ummul Kitab"

Ya Tuhanku, berkat penampilan Yang Maha Besar (dari rahmat-MU) pada malam pertengahan bulan Sya'ban yang mulia ini diperincikanlah segala urusan yang ditetapkan dengan penuh kebijaksanaan. Sudilah kiranya Engkau menghindarkan diriuku dari segala bencana yang kuketahui dan yang tidak kuketahui serta yang lebih Kau ketahui (dari diriku), dan Engkau Maha Mengetahui segala yang gaib, berkat rahmat-Mu wahai Yang Maha Penyayang di antara para Penyayang.

dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya, semoga Dia melimpahkan salam sejahtera (kepada mereka). Aamiin.Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Nishfu Sya'ban"

Post a Comment

Jangan Lupa Tinggalkan Pesan Anda Disini yah...Terimakasih